Hrvatski tradicijski nakit      "U Hrvatskoj razlikujemo tri osnovna, u etnološkom pristupu zasebna, kulturno-historijska areala (koji se ponekad miješaju):

1. panonska zona - sjeverni nizinski krajevi (Banija, Baranja, Hrvatska posavina, Hrvatsko zagorje, Međimurje, Moslavina, Podravina, Slavonija, Turopolje i Žumberak)
2. dinarska zona - južni planinski prostor (Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Kordun, Lika i Ravni kotari)
3. jadranska zona - usko priobalno, obalno i otočko područje (od Istre, preko Hrvatskog primorja i Dalmacije, do Konavala kod Dubrovnika)." *

* iz knjige Narodni nakit Hrvatske Ivanke Vrtovec